ריתחא דאוריתא של תלמידי חכמים

 

מצבו השלם של אדם מישראל הוא להיות תלמיד חכם 'ענוותן כהלל'. אמנם כאשר עומדים זה מול זה, תלמיד חכם הנוקם ונוטר כנחש ועם הארץ חסיד - הדריכונו חז"ל לדבוק בתלמיד חכם. מביאורו של הרב קוק זצ"ל נבין את משמעותה של הדרכה זו ומה עניינם של נקימה ונטירה אצל תלמידי חכמים.

אבניה ברזל

12.00 ₪ מחיר רגיל
10.00 ₪מחיר מבצע

    אולי תרצו לקנות?