באר ראי // הרב יהושע ון דייק

ראש ישיבת איתמר, רב המושב רמת מגשימים.

כתב ספר בהלכה שות מבשן אשיב לשאלות אקטואליות שעימן

מתמודדת כל קהילה

הספר באר ראי יצא כפרוש על חמישה חומשי תורה

על פי תורת הראי"ה בשפה עמוקה ובהירה

בצורה נפלאה וייחודית 

באר ראי הרב יהושע ואן דייק ראש ישיבת איתמר

240.00 ₪ מחיר רגיל
220.00 ₪מחיר מבצע

 

מו“ר הרב צבי ישראל טאו שליט"א
ב"ה
לכבוד ידידי היקר והאהוב הרב ר' יהושע ון דייק שליט"א, מרא דאתרא רמת
מגשימים ת"ו
אשריך שזכית לחבר חבור גדול בפרשנות בהירה ועמוקה עפ"י טהרת הקודש
בדרך חז"ל הקדושים ועפ"י יסודות ממשנתו של מרן הרב ז"ל וממשיכי דרכו.
יהי רצון שיפוצו מעיינותך להשקות העדרים באור עולם מאוצר חיים של תורת
אמת שהיתה בפיהו ונמשכת לדורותינו על ידי ספריו המאירים.
ונזכה כולנו בקרוב לאור חדש על ציון ולתחיית הקודש אליה אנו מצפים בתפילתנו
בעת הוצאת ס"ת יהא רעותך עם עמך ישראל לעלם ופורקן ימינך אחזי לעמך בבית
מקדשך בב"א.

כעתירת
צבי ישראל טאו

אולי תרצו לקנות?