במצותיו חפץ מאוד // גדרי מעשה ותוצאה במצוות

 

איך מקיימים ישראל את מצות בנין בית המקדש בבית היורד בנוי ומשוכלל מן השמים?

מי ששוכר פועל זר לטפל באביו, האם מקיים בזה מצות כיבוד אב?

אשה ששכחה לברך על נר שבת בשעת ההדלקה, האם יכולה לברך כל זמן שהנר דולק?

היתכן שאדם מקיים מצות צדקה בתשלומי דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה למרות שמנכים אותם ממשכורתו אף שלא מרצונו?

 

רבים מהלומדים נפגשים בשאלות אלו ואחרות במהלך הלימוד, ומרגישים בהרגשת הלב ששאלתם נוגעת באמת לעומק הבנת המצוה, ובשביל למצוא את התשובה צריכים הם להיכנס בעובי הקורה של סוגיות רבות ועמוקות.

בספר זה יוצאים אנו למסע בשבילי ים התלמוד, ובדברי רבותינו הראשונים והאחרונים ז"ל, להתחקות אחר ההגדרות היסודיות של יותר מ - 50 ממצוות התורה הקדושה, ולענות על השאלות הנ"ל ואחרות. מתוך ההגדרות הפרטיות של כל מצוה ומצוה מתרחבת היריעה לעמוד על כללי המצוות, ועל ההבחנה בין סוגי המצוות השונים שציונו הבורא ב"ה בתורה, ובתוך כך מתבררים ענינים רבים המסתעפים מהשאלות הנ"ל, כדרכה של תורה.

כל זה נעשה בהסברה עמוקה ובהירה, בשפה נעימה ובסדר נאות.

במצותיו חפץ מאד הרב איתי אפלבוים

80.00 ₪ מחיר רגיל
45.00 ₪מחיר מבצע

    אולי תרצו לקנות?