חוברת זו הינה תימצות של הספר 'חפץ חיים'.

החוברת מסודרת בהתאמה ובהקבלה לכללים ולסעיפים

שבספר המקורי.

במהדורה זו נוספו מראי המקומות העיקריים שהובאו ב 'באר מים חיים',

תוך הבאת המקור בשלמותו.

מטרת החוברת הינה לסייע בחזרה ושינון של הלכות לשון הרע ורכילות.

 

יובל כרמי

קיצור חפץ חיים (כולל מנחה וערבית וברכת המזון ספרדי ואשכנזי)

10.00 ₪מחיר

    אולי תרצו לקנות?