top of page

הרב יואב אוריאל

בית מדרש לספרים

ספרי הרב יואב אוריאל בבית מדרש לספרים

להבין את מגילת איכה.

איכה.jpg
קהלת.jpg

ספר קהלת

מדוע נעלם שמו של שלמה החכם מכל אדם, ממגילת קהלת?

מה עמד מאחורי נסיונותיו להרבות רכוש ותענוגים ככל האפשר?

כיצד הזיקנה והמוות הופכים במגילה לגורם חיובי?

ספר זה בנוי כמערך שלם של הבנת מגילת קהלת – תחילתו בביאור העניינים המרכזיים שלה, המשכו בביאור הסדר והתהליכים הקיימים בה, ואחריתו בביאור פסוקי המגילה על הסדר.

האם יונה הנביא התנגד לרצון ה', או דווקא עשה כרצונו?

לאן יונה ואשתו היו הולכים באופן קבוע?

ספר זה בנוי כמערך שלם של הבנת ספר יונה – תחילתו בביאור העניינים המרכזיים של הספר, המשכו בביאור הסדר והתהליכים הקיימים בו, ואחריתו בביאור הפסוקים על הסדר.

יונה.jpg

ספר יונה

שומרים על קשר

הירשמו עכשיו ונעדכן אתכם בספרים, חוברות ומאמרים של הרב יואב אוריאל

אודות הרב

הרב יואב אוריאל לומד בישיבת הר המור ומתמקד שנים רבות בלימוד התנ"ך. לאור החשיבות הרבה והצורך הגדול שהתגלה בלימוד תנ"ך בגובה ובעומק על פי הראשונים והאחרונים, הקים הרב יואב את מפעל 'בני ציון' ללימוד תנ"ך. 

באתר זה ניתן לרכוש את ספריו של הרב יואב אוריאל שיצאו במשך השנים בעקבות עיסוקו המעמיק והרב בנושא.

bottom of page